Varför har vi fruktträd i våra trädgårdar?


Det finns många olika anledningar till att vi har fruktträd i våra trädgårdar. För att vi vill ha god frukt, som insynskydd, bevara ett kulturarv, bra klätterträd, biologisk mångfald, vacka blommor på våren med mera. Listan kan göras lång och oavsett anledning behöver du ta hand om ditt träd.


När du tar hand om ditt träd gör du också en insats för miljön tack vare att alla träd lagra kol.

Fruktträdsbeskärning

Fruktträd bör beskäras varsamt med utgångspunkt från trädets form, ålder och växtsätt. Detta ger friska, starka och vackra träd, som kan bära rikligt med god frukt utan att fläkas sönder av fruktens tyngd eller tung snö.
Ett luftigt träd är ett friskare träd som blommar bättre och ger större, godare och vackrare frukt då solen lättare når in till grenarna och vinden kan passera genom kronan och torka upp snabbt efter regn. Det senare motverkar risken för angrepp av skadegörare och svampsjukdomar.


Planteringsbeskärning
Är den första beskärningen, som görs direkt vid plantering på våren alternativt på våren året efter vid plantering på hösten. Den görs för att ge trädet dess grundform med välriktade huvudgrenar och en tydlig topp.


Uppbyggnadsbeskärning

Görs på det nyplanterade trädet upp till ca 10 års ålder för att ge trädet allra bästa förutsättningar till ett långt liv med riklig skörd och dig som ägare bra utdelning av den investering du har gjort. Några få klipp med sekatören i trädets unga år förebygger stora problem i framtiden.


Underhållsbeskärning

Görs på det vuxna trädet, som är i balans avseende tillväxt och fruktsättning. Det är en beskärning som görs varje till vart tredje år för att upprätthålla trädets form samt behålla en ljus och luftig krona. 


Föryngringsbeskärning
Görs på gamla träd för att gallra ur bland gammal fruktved och vitalisera gamla träd till att sätta nya grenar som kan ge ny fruktved.


Renoveringsbeskärning

Görs på försummade, risiga träd som inte beskurits på många år alternativt beskurits för kraftigt under många år. Den här beskärningen görs varsamt en till två gånger per år under en 3-5 års period för att återfå balans mellan tillväxt och fruktsättning och därefter kunna övergå till underhållsbeskärning. 


Beskärningstid


När ska trädet beskäras?
Beskärning av fruktträd kan utföras större delen av året även om trädet reagerar olika på bekärning under olika årstider. Generellt utförs beskärning främst under två perioder av året: vårvintern, innan lövsprickningen och från JAS-perioden (juli, augusti september) till lövfällning. Efter lövfällningen har träden gått in i vintervila.

För ett träd som inte har varit beskuret på många år behöver beskärningen fördelas på 3-5 års sikt för att möjliggöra för kronan och rotsystemet att komma i balans. För mycket beskärning skapar lika många problem som försummad beskärning.
Äpple och päronträd kan beskäras både under vårvintern och JAS perioden.

Plommon och körsbärsträd beskärs endast under JAS perioden.


Ingen beskärning bör göras vid kallare väderlek än -10 grader både ur trädets, verktygens och utförarens perspektiv.

Om Trädkarin


Jag som driver företaget Trädkarin heter Karin Åhlén och är utbildad fruktträdsbeskärare certifierad av Riksförbundet Svensk Trädgård.


Jag hjälper dig med beskärning av dina fruktträd såsom planteringsbeskärning, uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning samt föryngringsbeskärning.

Jag kan också hjälpa dig med nyplantering, beskärning av bärbuskar, prydnadsbuskar, vinrankor, häckar, syrener, fläder, kläng- och klätterväxter mm.

Vid beskärning arbetar jag främst med med handsåg och sekatör.


Sedan mars 2023 innehar jag motorsågskörkort AB och kan därmed hjälpa till med trädfällning.


I en nära dialog med dig som kund lägger vi upp en plan för hur dina träd ska komma i så bra form som möjligt. Jag hjälper både privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och andra fastighetsägare.


Jag utgår från Åkerberga och tar uppdrag i Stockholm och Roslagen med omnejd.

Priser:


Fruktträdsbeskärning är en tjänst som berättigar dig, som privatperson, till RUT-avdrag med 50 % av arbetskostnaden. Läs mer om RUT-avdrag på Skatteverkets hemsida


Beskärning: 800 kr/h inkl moms (exkl. RUT-avdrag). Minsta debiterbara tid är 1 h.
Rådgivningstimme (hembesök för konsultation och rådgivning): 800 kr/h inkl. moms (exkl. RUT-avdrag)

Framkörningsavgift: 125 kr inkl. moms (ej RUT-berättigat)
Resekostnad: 75 kr/mil inkl. moms (ej RUT-berättigat)
Bortforsling av trädgårdsavfall kan erbjudas mot ersättning. Jag använder mig då av BigBag, dvs. jag köper hem säckar som jag samlar trädgårdsavfallet i och bokar sedan hämtning av säcken. Kostnaden för hämtning adderas på fakturan.
Företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter efter offert.

Trädfällning: Efter överenskommelse (RUT-avdrags berättigat)